• Aktualności

      • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

      • 5 kwietnia odbyły  się szkolne eliminacje do Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania.  I tak  poziomy  klas reprezentować będą:

       Klasy III- Tola  Filipczak z kl.3a

       Klasy IV- Maria Kałużniak z kl.4e

       Klasy V-  Amelia Nowak z kl. 5f

                   Gratulujemy i trzymamy kciuki podczas konkursu międzyszkolnego!!!

      • 27. Konkurs Recytatorski dla Szkół Podstawowych „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa”

      • 5 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie odbyły się eliminacje do wzmiankowanego konkursu. Nagrody wraz z nominacjami do finału otrzymały  Wiktor Szałek z kl. Vb i Areta Pawlicka z kl.VIb. Wyróżnienia natomiast odebrały: Oliwia Bednarska z kl. Id  i Aleksandra Waliszewska z kl. Ib oraz Ewa Szczepankiewicz z kl. VIb.  Nagrody otrzymali również Monika Wysokowicz z kl.VIb oraz Maciej Rogala z kl.VIIc reprezentujący tym razem MDK.
       Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w finale konkursu!

      • INFORMACJA WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

      • Informacja dla rodziców

       Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

       Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

       W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

       Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

       Dyrektor jest odpowiedzialny za powiadomienie rodziców o sposobie i miejscu zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w czasie strajku, w tym wskazanie innych miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący (5).

       Podstawa prawna:

       1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz $ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Natodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 t. poz. 69, z późn. zm.).
       2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 t. poz. 967, z późn. zm.).
       3. $18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
       4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 t. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017
       1. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z. dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
       1. Art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
      • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzowa dla klas I-III "Olimpus"

      • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzowa  dla klas I-III „Olimpus”

       Olimpusek zintegrowany

       Klasy I

       I miejsce – Anna Robak  kl. 1c

       II miejsce- Konstanty Wojciński  kl.1c

       III miejsce- Aleksander Mitek  kl.1d

       IV miejsce- Piotr Ojrzanowski kl. 1c

       V miejsce- Oliwia Bednarska kl. 1d

       Klasy II

       I miejsce- Julia Deleszkiewicz   kl. 2c – LAUREATKA

       II miejsce-Gabriela Dworzańska   kl.2a

       III miejsce- Łukasz Dopierała   kl.2a

       IV miejsce- Rafał Siepka  kl. 2d

       V miejsce-  Mateusz Śmigielski  kl.2b

       Klasy III

       I miejsce- Michał Lorkowski  kl.3b

       II miejsce- Filip Pruszyński  kl.3a

       III miejsce- Martyna Jaskólska  kl.3a

       IV miejsce- Marcel Muszyński  kl.3a

       V miejsce- Alicja Jaworska  kl.3a

       Język angielski

       Klasa I

       I miejsce- Wiktoria Zawisna – kl.1a- LAUREATKA

       II miejsce- Oliwia Bednarska  kl.1d

                           Piotr Woźniak  kl.1c

                           Konstanty Wojciński kl.1c

       III miejsce- Adriana Chorbińska kl.1d

                            Anna Robak kl.1c

       IV miejsce- Hanna Muzykiewicz kl.1b

       V miejsce- Marcel Janicki  kl.1d

                           Antoni Kuznowicz kl.1b    

       Klasa II

       I miejsce-  Mateusz Śmigielski kl.2b- LAUREAT

       II miejsce- Aleksandra Charytoniuk kl.2a

       III miejsce- Gabriela Dworzańska kl.2a

       IV miejsce- Rafał Siepka kl. 2d

       V miejsce- Julia Deleszkiewicz kl. 2c

       Klasa III

       I miejsce- Michał Lorkowski kl.3b

       II miejsce- Maksym Bartczak kl.3a

       III miejsce- Helena Hańczewska kl.3a

       IV miejsce- Zuzanna Rutkowska kl.3a

       V miejsce- Julia Derrien kl. 3b

                           Martyna Jaskólska kl.3a

                                                          Gratulujemy

      • Szkolny Konkurs Recytatorski

      •           19 marca odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas 1-3.Jury w składzie: Wioleta Wróbel, Monika Bąk przyznało nastepującemiejsca i wyróżnienia:1 miejsce - Aleksandra Waliszewska kl.1b, Oliwia Bednarska kl.1d,Aleksandra Charytoniuk kl.2a (laureatki zakwalifikowano do MiejskiegoKonkursu Recytatorskiego " Czerwieńcie, zieleńcie się słowa..")  2 miejsce - Mateusz Zaradzki kl.2a, Szymon Mazur kl.2c  3 miejsce - Wiktoria Kapturska kl.1aWyróżnienia otrzymały:Julia Woźniak z kl.1d i Olga Nowak z kl. 2c  Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki w dalszym etapie!!!