BASEN

Basen szkolny czynny jest w godzinach 8:00 – 20:00.

Od godz. 8:00 do 16:00 – zajęcia dla grup zorganizowanych

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie
  • dzieci z przeszkoli: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 15 i Przedszkole nr 32

Po godzinie 16:oo

  • zajęcia dla grup zorganizowanych wg wcześneijszej rezerwacji